Resultatregnskap Konsern

NOTE 13
AKSJEKAPITAL, OVERKURS OG RESULTAT PR AKSJE
Aksjekapitalen i Infratek AS per 31. desember var:
     
Pålydende
     
Millioner kroner
Type endring
Antall aksjer
kroner
Aksjekapital
Overkurs
Sum
             
Per 31. desember 2012
63 863 224
5,00
319
46
365
             
Per 31. desember 2013
63 863 224
5,00
319
46
365
             
Styrets forslag er at det ikke vil utbetales utbytte for 2013. Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet morselskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året. Totalt antall utestående aksjer pr 31. desember 2013 er 63 863 224.
             
Resultat per aksje og gjennomsnittlig antall aksjer
     
Millioner kroner
     
2013
2012
 
Årsresultat fra videreført virksomhet tilordnet morselskapets aksjonærer
(52)
71
 
Årsresultat fra avviklet virksomhet tilordnet morselskapets aksjonærer
-
-
 
Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer
(52)
71
 
Veid gjennomsnitt av antall utestående aksjer
63 863 224
63 863 224
 
             
Aksjonæroversikt
     
De største aksjonærene i Infratek AS per 31. desember 2013 var:
     
     
Antall aksjer
Eierandel
   
Infratek Group AS (Heraldic Holding AS)
 
50 744 412
79,5 %
   
Odin Nordin
 
3 275 600
5,1 %
   
Nordstjernan AB
 
1 964 567
3,1 %
   
OBOS
 
1 851 915
2,9 %
   
MP Pensjon PK
 
830 000
1,3 %
   
DnB NOR Bank ASA
 
608 098
1,0 %
   
Skandinaviska Enskil A/C clients account
 
600 000
0,9 %
   
VJ Invest AS
 
597 638
0,9 %
   
Tanja A/S
 
313 200
0,5 %
   
VPF Nordea Avkastning C/O JPMorgan Europe
 
312 000
0,5 %
   
Terra Total VPF
 
266 238
0,4 %
   
VPF Nordea Kapital C/O JPMorgan Europe
 
249 850
0,4 %
   
Frogner Bjørn
 
206 000
0,3 %
   
Verdipapirfondet Nor
 
154 000
0,2 %
   
VPF Nordea SMB C/O JPMorgan Europe
 
150 340
0,2 %
   
Polleninvest AS Nil
 
115 900
0,2 %
   
Bangen Lars
 
102 000
0,2 %
   
Retiro AS
 
100 000
0,2 %
   
Saxo Privatbank
 
92 706
0,1 %
   
Verdipapirfondet War
 
77 268
0,1 %
   
Sum 20 største
   
62 611 732
98,0 %
   
Øvrige aksjonærer
   
1 251 492
2,0 %
   
Total
   
63 863 224
100,0 %
   
Styret og ledelse
   
192 000
0,3 %