Resultatregnskap Konsern

NOTE 20
LØNNSKOSTNADER
Spesifikasjon av lønnskostnader
   
Millioner kroner
2013
2012
Lønn
(807)
(745)
Arbeidsgiveravgift
(167)
(161)
Pensjonskostnader – ytelsesplaner
(57)
(68)
Pensjonskostnader – tilskuddsplaner
(25)
(26)
Andre ytelser
(37)
(17)
Sum lønnskostnader
(1 093)
(1 017)
     
Gjennomsnittlig antall ansatte
   
 
2013
2012
Norge
700
730
Sverige
803
814
Finland
133
133
Danmark
16
-
Totalt
1 653
1 677