Resultatregnskap Konsern

NOTE 30
 
SELSKAPER SOM INNGÅR I KONSOLIDERINGEN
Selskap
 
Forretningsadresse
Eierandel i prosent
Infratek AS (mor)
 
Oslo, Norge
100
Infratek Norge AS
 
Oslo, Norge
100
Infratek Sverige AB 1)
 
Stockholm, Sverige
100
Infratek Finland OY
 
Helsinki, Finland
100
Infratek Mätkontroll Sverige AB
 
Storvik, Sverige
100
Infratek Elsikkerhet AS
 
Oslo, Norge
100
Infratek Sikkerhet AS
 
Oslo, Norge
100
Infratek Sikkerhed Danmark A/S 2)
 
Frederiksværk, Danmark
51
Infratek Säkerhet Sverige AB 3)
 
Stockholm, Sverige
100
Infratek Security Finland Oy
 
Helsinki, Finland
100
       
1) Wigh Kellokumpu Track Service AB ble i 2013 fusjonert inn i Infratek Sverige AB.
2) Infratek overtok 10. januar 2013 51 prosent av aksjene i Infratek Sikkerhed Danmark A/S (tidl. Plahn Systems A/S). Som del av kjøpet eksisterer det en salgs- og en kjøpsopsjon på de resterende 49 prosent som medfører at selskapet blir ansett for å bli eid 100 prosent i konsernregnskapet. Reell eierandel er imidlertid 51 prosent i selskapsregnskapet til Infratek Sikkerhet AS.
3) Infratek Sikkerhet overtok 10. juli 2013 de resterende 49 prosent av aksjene i Infratek Säkerhet Sverige AB (tidl. Unisec Varularm AB).