Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 9
INVESTERING I DATTERSELSKAPER
 
Forretnings-
kontor
Bokført verdi
Balanseført
egenkapital
Års-
resultat
Eier- og
stemmeandel
Tusen kroner
         
Infratek Norge AS
Oslo
332 173
328 049
50 845
100 %
Infratek Sverige AB
Stockholm
254 068
116 520
(14 268)
100 %
Infratek Finland OY
Helsinki
41 942
88 156
1 744
100 %
Infratek Elsikkerhet AS
Oslo
21 965
45 831
8 307
100 %
Infratek Sikkerhet AS
Oslo
54 540
39 947
(8 498)
100 %
Totalt
 
704 688
618 503
38 130